I v Česé republice se objevují čas od času falešný exekutor. Jedná se o člověka, který nemá právo vykononávat soudní exekuce. Chtějí pouze využít toho, že se lidí exekucí hodně bojí.