Přišlo vám poštou domů oznamení o exekuci, jedinou možností jak exekuci zastavit je podat rychle návrh na zastavení exekuce.

Jak zastavit exekuci ?

Když vám dojde doporučeně exekuce, tak máte pouhých 15 dní na to, aby jste podaly návrh na zastavení exekuce. Lhůta se počítá od doručení dopisu do vašich rukou. Pokud tuto lhůtu prošvihnete, tak už se prakticky nemůžete proti exekuci bránit. Tento návrh podáváte k příslušnému exekutorovi. Exekutor to posoudí, pokud s tím nesouhlasí tam musí rozhodnout až soud.

Jak by měl vypadat návrh na zastavení exekuce vzor

Návrh na zastavení exekuce můžete podat v případě, že jsou k tomu důvody uvedené v zákoně § 268 zák. č. 99/1963 Sb. Návrh na zastavení exekuce vypadá jako samotná exekuce. Uvádíte důvod pro zastavení exekuce. Vzor je možné stáhnout za poplatek ZDE!

Neoprávněná exekuce

Často se stává, že exekuce je zcela neoprávněná. Bohužel máte na obranu pouze 15 dní. Když je třeba někdo delší dobu v zahraničí, tak má prostě smůlu. Zákony jsou v ČR postavené tak, že přejí hlavně exekutorům. Občan má obranu značně ztíženou. Když prošvihnete tuto lhůtu, tak musíte platit i exekuci, která je neoprávněná.