Pro hodně lidí to je šok, když dojde exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. V článku se dozvíte více informací o exekučním příkazu k prodeji nemovitosti.

Kdo vydává exekuční příkaz k prodeji nemovitosti ?

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti má téměř vždy na svědomí soudní exekutor. Tento exekuční příkaz posílá na základě soudního nařízení k exekuci. Vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti je tedy až úplně posledním krokem v exekuci.

Došel mi exekuční příkaz k prodeji nemovitosti: co bude následovat ?

Když už je vydán samotný exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, tak exekutor může dát vaši nemovitost do veřejné dražby. Můžete se ještě pokusit domluvit s exekutorem na jiném řešení vaší exekuce. Často se domluví splátkový kalendář. Exekutor však nemusí na tento splátkový kalendáře přistoupit, nic ho k tomu prostě nenutí.

Pokud exekutor přistoupí k exekuci, tak zveřejní dražbu na dražebním webu. Vaše nemovitost bude poté vydražena v dražbě. S vydražené ceny bude zaplacená exekuce, co zbyde vám poté exekutor vrátí. Pokud se nepokryje touto dražbou celá exekuce, tak dražba pokračuje dále.