Exekuce na plat postihuje stále více lidí. Exekutor si pak z vaši mzdy každý měsíc strhává určitou částku. V článku najdete veškeré informace o exekucích na plat.

Jak probíhá exekuce na plat ?

Exekutor používá při vymáhání dlužné částky různé metody. Velmi častá je právě exekuce na plat. Exekutor si zjistí kde pracujete a vašemu zaměstnavateli přijde informace o tom, že má každý měsíc provádět exekuci na vaši mzdu. Z vaše platu tedy bude každý měsíc stražena určitá částka na postupné splacení exekuce. Přesnou výšši částky určuje občanský soudní řád.

Kolik vám zbyde peňez z výplaty ?

V současné době je základní nezabavitelná částka ve výši 5 326,00 Kč. Výše této částky se může měnit. Dále se navyšuje pokud máte manželku a děti, které nejsou ještě zaopatřené. Tuto vypočtenou částku vám nemůže exekutor nikdy zabavit. Výpočet exekuce na plat se provádí tak, že se vezme vaše čistá mzda a od ní odečtěte právě zákldní nezabavitelnou částku, která vám vyšla. Všechno nad částku 7 989 Kč pak může být použito na úhradu exekuce.

Ukončení exekuce na plat

Exekuce na plat nejčastěji skončí tím, že je exekuce celá splacená. Tím zanikne i samotný exekuční titul. V některých případech ukončí exekutor exekuci na plat i dříve, ale s tím bych moc nepočítal.