Stále více starých lidí má problém s dluhy. Exekutoři poté provádí exekuci na starobní důchod. V článku se dozvíte více informací o exekucích na starobní či invalidní důchod.

Počet exekucí na důchod roste

Exekuce na důchod jsou stále častější a nárůst takových exekucí je doslova raketový. Starší lidé se často zadluží na předváděcích akcích (kde koupí sadu hrnců či podobné předražené věci). Často ale také spadnou do dluhů díky tomu, že ručily za půjčky svých dětí nebo vnuků.

Jak probíhá exekuce na důchod ?

Správa sociálního zabezpečení provádí samotné stržení peňez z důchodu po obržení exekučního titulu od exekutora. Na začátku se vypočítá nezabavitelná částka. V současné době je pro jednu osobu ve výši 5 326 korun (tato částka se každý rok mírně zvyšuje). ČSSZ pak provádí samotné srážky z důchodu dle výše exekuce. Všechny pravidla určuje zákon číslo 99/1963.

Jak prežít exekuci na důchod ?

Exekuce na důchod je pro důchodce velmi nepříjemná. Často už mají hodně zdravotních problémů a tak si nemohou jiným způsobem přivydělat. Jedinou možností je žít na vesnici, tam je život o hodně levnější. Ale problém exekuci se většinou týká důchodců, kteří žije ve městech. Ti se pak často dostávají do velkých finančních problémů.